top of page

Hvad er tantra?

Hvad er tantra? Og hvordan passer det ind i en moderne livsstil?

Tantra er en gammel videnskab fra Østen, som handler om at have balance ml bevidsthed og energi i livet, som skal forstås som balancen og harmonien ml det maskuline og feminine. Alt i universet er en balance ml disse to poler, ligefra hele skabelsen og universet, til relationer ml mennesker, parforholdet, seksualiteten og helt ned på celleplan.

Det er en hel livsstil for at udvikle sig selv til et mere helt menneske, vække hele sit potentiale og forene ens krop, sind og sjæl med den højeste guddommelighed/spirituel vækkelse.

Som mennesker, repræsenterer vi således den store helhed og har også potentialet indeni os selv, til at blive hele og lykkelige mennesker.

Tantra betyder bl.a værktøj/redskab og indeholder en lang række metoder til at opnå denne forening med det guddommelige.

At bruge de redskaber der findes indenfor tantra, er et middel til at nå et højere mål og redskabet er derfor aldrig målet i sig selv.

Uanset hvilke redskaber vi bruger for at udvikle os som mennesker, er den vigtigste faktor i tantra, stadigvæk hjertet. At forbinde sig med sit hjerte, høre og følge hjertets stemme – så vi ikke bliver forvildet af sindets ideer.

Yoga betyder forening. Her forstået som forening med vores guddommelige, spirituelle del. Og forening mellem det maskuline og det feminine indeni os selv – og afspejlet i relationen mellem mand og kvinde. Yoga er en uadskillelig del af tantra, da mange af de øvelser og teknikker der gives i yoga, er de samme som i tantra.

Tantra ser verden delt op i dualisme og er en balance mellem to principper:

Bevidsthed Energi

Centrering Bevægelse

Søjle Cirkel

Maskulinitet Femininitet

Perspektiv Væren i nuet

Yang Yin

Shiva Shakti

Lingam Yoni

Symbolet på Bevidsthedens centrum med Energiens bevægelse rundt om. Som en erigeret phallos omsluttet af en vagina. Tantra er en vej gennem livet, til at finde hjem til os selv og forstå hvem vi er som en helhed, der inkluderer alle livets aspekter; høj som lav, lys som mørk etc.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tags endnu.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page