top of page

Den maskuline mand

 

Maskulinitet er en større betegnelse for flere forskellige egenskaber og kan findes på forskellige planer, kropsligt, psykologiske egenskaber og måder at være og udtrykke sig på. Maskulinitet er således både en indre og en ydre kvalitet, som både mænd og kvinder besidder. Hvor en mand oftest er maskulin med en indre feminin sekundær side, er kvinder oftest feminine med en maskulin indre og sekundær side. Det er på grund af vores medfødte fysiologi, der er designet med forskellige hormoner og kønsorganer med forskellige funktioner. I visse tilfælde kan en mand være mere feminin og en kvinde mere maskulin, alt afhængigt af hvilken side er mest vækket i os.

I tantra forsøger vi at vække begge sider for at være et helt og balanceret menneske.

Hvad er så de maskuline kvaliteter og en maskulin mand?

 

I Tao benævnes det maskuline som yang og det feminine som yin, og er tilsammen symbolet på altings iboende dualitet, en balance mellem maskulin og feminin. Yin og Yang beskrives med kvaliteter såsom:

 

Yin                                                                                           Yang

Flydende                                                                               Fast

Blød                                                                                        Hård

Kold                                                                                        Varm

Mørk                                                                                       Lys

Måne                                                                                      Sol

Minus                                                                                     Plus

Indadvendt                                                                          Udadvendt

Passiv                                                                                     Aktiv

Receptiv/modtagelig                                                        Immissiv/givende

 

I tantra beskrives skabelsen som en maskulin bevidsthed der er kernen bagom manifestationen og det feminine som selve manifestationen. Det maskuline er repræsenteret ved guden Shiva, den højeste bevidsthed og det feminine som Shakti, der har form som flere gudinder, energien og kraften.

Sanskrit ordet ´Shiva`betyder `The auspicious one´eller Den Lovende. Det er betegnelsen for den øvester af hindu guderne og i tantra, er Shiva symbolet på den højeste bevidsthed, den transcendente Væren (det maskuline) bag manifestationen (det feminine).

Sanskrit ordet ´Shakti`er betegnelsen for det kvindelige og betyder egentlig ´Kraft.`Kvinden repræsenterer energien og kraften.

 

Det maskuline er således centeret og det feminine hele eksistensen udenom.

 

Både i tao og i tantra, handler livet om at skabe perfekt balance mellem yin/yang, det feminine og maskuline. Enhver sygdom i kroppen og sindet, enhver konflikt, krig mm er et resultat af en ubalance mellem disse to principper. Hvert menneske,relation, samfund og hele verden, vil opnå harmoni når der er balance mellem det maskuline og det feminine.

 

I tantra beskrives det maskulines egenskaber som:

 

  • Bevidsthed

  • Tilstedeværelse, nærvær

  • Ser livet med perspektiv

  • Målorienteret

  • Centrering

  • Mental

 

Tager vi de overordnede universelle principper om maskulinitet fra tao og tantra og overfører dem på dagens mand, kan vi genkende de kvaliteter der definerer en maskulin mand; feks den succesrige, selvsikre forretningsmand, der dynamisk rejser rundt i verden eller den autoritære leder, der er visionær, har overblik over et firmas projekter og uddeler opgaver til medarbejdere.

 

Den maskuline arketype set i historiefortælling, eventyr og film, kan være Kongen, Helten eller Troldmanden. Deres maskulinitet udmønter sig forskelligt idet at Kongen har en autoritær lederrolle, Helten har en stærk, uovervindelig og nobel rolle og Troldmanden besidder den vise, intelligente og magiske rolle.

 

 - Kongen: leder, direktør, hjertevarme, faderlig, overblik, overhoved

 - Helten: mod, styrke, ære, selvtillid, viljestyrke, disciplin, respekt, krigeren, forretningsmanden, sportsmanden

 - Elskeren/Kunstneren: charme, romantik, kreativitet, kunstneren/poeten, sensualitet

 - Troldmanden: visdom, bevidsthed, lærer, guide, guru, magi, udvikling, spirituel

 

Maskulinitet har altså forskellige aspekter, feks. den fysiske styrke, den psykologiske selvsikkerhed og charme, mod, ære, nobelhed, den faderlige hjertevarme, mental intelligens, evnen til at lede og guide, udregne strategier og løsninger.

 

Hvor findes den maskuline mand i dag?

 

Den maskuline mand i den moderne verden, er ikke ligeså tydelig som i de klassiske eventyr. Han er ikke nødvendigvis en heltedådig soldat eller topdirektør i et stort firma. Den maskuline mand kan findes i alle samfundslag indenfor alle fag og områder. Den maskuline mand må defineres ud fra hans livsformål og hans måde at leve på. Det er således mere måden han lever på, end det er selve indholdet af hvad han laver. Den maskuline mand kan ligeså godt være skraldemand, som skolelærer, racerkører, bankdirektør eller håndværker.

 

Den maskuline mand kan genkendes på hans evne til at leve bevidst, i kontakt med sit hjertes dybeste sandhed og livsformål. Han kender sig selv, mærker sit kald, genkender sine svagheder, tør vedkende sine fejl og nederlag, lever i medfølelse og respekt for alt liv, kan genkende andres frygt og andres sandhed, han er kompromisløs overfor sit formål og med fasthed og kærlighed, guider han sin kvinde og sin familie. Han står fast når livet drejer rundt og udfordrer ham og lige såvel når hans kvinde udfordrer ham.

 

Kvinden er et symbol på livets bevægelser og havets vildskab, der både bringer liv og vækker manden op, men også udfordrer ham til at surfe på bølgen, uden at drukne. Det feminine er livet, cirklen rundt om den maskuline søjle. Når det maskuline mister centreringen, bliver det feminine kaotisk og destruktivt. Når det maskuline står fast, guides det feminine tilbage til harmoni og klarhed.

 

Vigtige spørgsmål en mand må stille sig selv for at leve sit liv fuldt ud som mand, er:  ”hvad er min mission i dette liv?”, ”hvad er mit livs formål?” og påbegynde en rejse til selverkendelse, lære sig selv at kende, sine styrker og svagheder og arbejde på at frigøre sig fra sine begrænsninger og vække sin bevidsthed.

 

En iboende, naturlig kvalitet og trang manden har, er frihed. En mand vil instinktivt søge friheden, tomheden, et sted eller en aktivitet der giver ham mulighed for at ´bare at være tilstede´uden nogen gøren. Grunden hertil er mandens naturlige resonans og forbindelse med det transcendente. Han har en iboende indre transcendens og tomhed, som han længes efter at forbinde sig med. Er hans liv fyldt med ting han konstant skal forholde sig til, eller en kvindes konstante snak, eller et liv med mange problemer, vil han blive meget frustreret og søge kunstig tomhed, et såkaldt frirum til mental afkobling. Det ses særligt ved overdreven dyrkning af TV/computer eller misbrug af alkohol/rusmidler. Den sundeste måde at dyrke friheden og tomheden på, er gennem meditation eller anden praksis der fører til indre ro. Det kan også være vandreture i naturen.

 

 

 

 

bottom of page